כאן הכל התחיל
סיפורה של החברה לפיתוח גוש עציון
כאן הכל התחיל
החברה הוקמה בשנת 1984 על ידי הישובים בגוש עציון, במטרה להיות המנוף העיקרי בפיתוח הכלכלי והעסקי של אזור גוש עציון. מאז ייסודה עוסקת החברה באיתור הזדמנויות עסקיות על מנת לבסס תשתיות כלכליות איתנות לתושבי האזור. במהלך השנים הצליחה החברה לצבור מוניטין רב בכל תחומי פעילותה ולרכוש לעצמה לקוחות נאמנים בגוש עציון ומחוצה לו.
 החברה לפיתוח שואפת לשמש בסיס איתן למנגנון של כלכלה מקומית מקיימת בגוש עציון באופן כזה שהכסף המושקע
באזור יחזור חזרה לתושביו. לכן, כל שנה מחלקת החברה את רווחיה בין יישובי הגוש ותומכת במוסדות אזוריים: בתי ספר, פעילות המתנ"ס, עמותת התיירות, יוזמות קהילתיות ועוד.

 
החברה הוקמה בשנת 1984 על ידי הישובים בגוש עציון, במטרה להיות המנוף העיקרי בפיתוח הכלכלי והעסקי של אזור גוש עציון. מאז ייסודה עוסקת החברה באיתור הזדמנויות עסקיות על מנת לבסס תשתיות כלכליות איתנות לתושבי האזור. במהלך השנים הצליחה החברה לצבור מוניטין רב בכל תחומי פעילותה ולרכוש לעצמה לקוחות נאמנים בגוש עציון ומחוצה לו.